Klachten en geschillen

Kwaliteit en integriteit staan bij mij hoog in het vaandel. Mocht je desondanks niet tevreden zijn, zou ik het erg waarderen als je jouw klachten over de behandeling eerst met mij bespreekt. Komen wij er dan samen niet uit, dan kan je je alsnog wenden tot de CAT of GAT.

Via GAT: Op www.gatgeschillen.nl kan een klachtenformulier ingevuld worden of er kan een mail gestuurd worden naar info@gatgeschillen.nl. 
De klachtenfunctionaris zal vervolgens onderzoek doen naar de klacht en eventueel assisteren met het formuleren van de klacht.
Het doel is dat wij (cliënt, kinesioloog en klachtenfunctionaris) gezamenlijk tot een oplossing komen.

Is er na de wettelijke termijn van 6 weken (uiterlijk 10 weken) geen bevredigende oplossing dan kan je naar de Burgerlijke rechter gaan of contact opnemen met de Geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz).
Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie GAT. Deze geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld, maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz.
De geschillencommissie doet uiterlijk binnen 6 maanden na het voorleggen van het geschil een bindende uitspraak.